Huisregels SV Archimedes en het troephuis

Huishoudelijk Reglement Ledenweekend

2019

Ledenweekend Commissie

Michèle Bakker Perez, Imke Besten, Kevin Veldkamp, Rob Everts,

Annabel Faase, Floris Hissink en Merel Kastelein

1 maart 2019

9de Bestuur der Studievereniging Archimedes


1 Betalingen

Betaling voor deelname moet voor vrijdag 22 februari om 23:59 uur voltooid zijn. Bij het niet op tijd betalen van wordt je plek vergeven aan iemand anders.

Bier en wijn moet worden gestreept op de streeplijst. De prijs per streepje, zal evenredig zijn aan de kosten van het bier en wijn dat gedronken wordt (denk hierbij aan supermarktprijzen). De commissie regelt geen sterkedrank dit mag zelf meegenomen worden, frisdrank is daar in tegen gratis.

Op zondag middag/avond moet het bedrag dat openstaat aan streepjes worden gepind. Mensen zijn zelf verantwoordelijk dat ze genoeg op hun rekening hebben staan.

2 Deelname

De deelname is pas definitief als bij een bevestigingsemail maar men moet nog wel betalen.

Als de inschrijving definitief is, is afmelden niet meer mogelijk. Maar mocht je vinden dat je om wat voor reden dan ook echt een uitzondering bent waarom je alsnog moet afmelden neem dan schriftelijk contact op met de commissie of het bestuur.

Wij gaan er vanuit dat je vanaf vrijdag 1 maart om 18:00 uur aanwezig bent tot zondag 3 maart om 18:00 uur. Mocht je later aanwezig zijn of eerder weggaan, mail dit dan voor het weekend naar de ledenweekend commissie. Zo kunnen zij van te voren de juiste hoeveelheid eten inkopen.

3 Geluid

Het geluid mag niet hinderlijk zijn voor de buren van de accommodatie. Buiten moet het na 23:00 uur tot 07:00 uur rustig zijn. Binnen moeten de mensen na 23:59 uur kunnen slapen.

4 Roken

Centraal staat dat anderen er geen last van mogen hebben. Er wordt NIX18 gehanteerd. Roken is binnen niet toegestaan. Daarbij is het ook zaak dat peuken rondom de locatie opgeruimd worden.

5 Alcohol

Centraal staat dat anderen er geen last van mogen hebben. Er wordt NIX18 gehanteerd. Overmatig gebruik van alcohol is niet toegestaan. Het bestuur en/of de commissie beslist wanneer het overmatig alcohol gebruik is.

6 Softdrugs en harddrugs

Softdrugs en harddrugs zijn niet toegestaan tijdens het ledenweekend.

7 Aansprakelijkheid

De vereniging, het bestuur en de commissie zijn niet aansprakelijk bij diefstal, verlies of schade aan persoonlijk eigendommen en voor het handelen van een individu, dit is de persoon altijd zelf.

Het meegaan met het ledenweekend geschiedt op eigen risico. Bij schade aan derden is de persoon die dit gedaan heeft altijd aansprakelijk.

8 Vuur

Verlaat nooit open vuur (keuken, open haard, vuurkuil), doof deze voor uw weg gaat.

Op het terrein mag hout van de grond gesprokkeld worden. Te allen tijde mag er nooit gekapt worden of in planten en bomen worden gesneden. Tegenover het terrein is een bos waar veel dood hout gevonden kan worden.

9 Niet voorzien

In alle gevallen dat dit huishoudelijk reglement niet volstaat maakt het bestuur of de commissie een besluit. Dit besluit is bindend.