Naamsgebruikovereenkomst

Studievereniging Archimedes mag mijn naam publiceren op de site “svarchimedes.nl” onder de volgende voorwaarden:
 • Studievereniging Archimedes mag mijn volledige naam alleen in context
  gebruiken met diensten die ik lever of heb geleverd aan Studievereniging
  Archimedes.
 • Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd geldig. Ik kan op elk moment aangeven
  aan het bestuur der SV Archimedes dat ik niet langer op de website wil staan. Het
  bestuur heeft vervolgens 2 weken om hieraan te voldoen hierna is deze overeenkomst niet langer
  geldig.