Studieavonden

Sinds kort zijn er bij SV Archimedes studieavonden. De bedoeling hiervan is dat studenten gezellig gezamenlijk studeren en elkaar kunnen helpen met vakken. Omdat deze studieavonden vaak tot later op de dag doorgaan wordt er ook vaak avondeten geregeld. Alle studiegerelateerde commissies hebben de volle intentie om ieder kwartiel een studieavond te organiseren. Het is natuurlijk mogelijk om mee te doen met studieavonden bedoeld voor andere studies vanwege de grote hoeveelheid overlappende vakken binnen de studie van SV Archimedes.

Contact met de commissies kan via mail.
WBcommissie – wb@svarchimedes.nl
IPOcommissie – ipo@svarchimedes.nl
CTcommissie – ct@svarchimedes.nl
MTcommissie – mt@svarchimedes.nl

Bekijk de standaard promotiekanalen voor informatie over wanneer de studieavonden zijn. (de website, Whatsapp, Facebook of Instagram)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de commissaris onderwijs:
onderwijs@svarchimedes.nl.